יום שני, 14 ביולי 2014

בית המשפט המחוזי בתל אביב הסביר שלא יתערב נגד מסע הגבייה של איקיוטק (במרום)...

עוד תביעה ייצוגית נדחתה היום נגד איקיוטק (במרום) בית המשפט המחוזי בתל אביב הסביר שלא יתערב נגד מסע הגבייה של איקיוטק (במרום) ומחק הבוקר תביעה ייצוגית על סך של 27 מיליון ש"ח שגם ביקשה להתערב במסע הגבייה המשפטי של חברת איקיוטק וחברת במרום... 

את חברת במרום ייצגתי (עו"ד נועם קוריס) יחד עם עו"ד יסידור שוורצמן ממשרדי, את המבקשת ייצגו עו"ד סיגל אלבז לביא, עו"ד מירב יטח ועו"ד חגית חופי

מצורף גם פסק הדין בעניין לבנת יסילביץ נ' במרום הפקות....יום שישי, 11 ביולי 2014

ביקורת על התנהלותו של עו"ד עדי ינקילביץ' והטלת קנס על הלקוח שלו חנן צוריאלי

ביקורת על התנהלות עו"ד עדי ינקילביץ בפני בית משפט השלום בתל אביב

עו"ד עדי ינקילביץ נכשל במסגרת ייצוג לקוח בתביעת לשון הרע, עת בית המשפט הטיל קנס בסך של 1,000 ש"ח נגד הלקוח חנן צוריאלי שיוצג על ידי עו"ד עדי ינקילביץ.

בהחלטה שניתנה ביום 11.6.2014 ניכר שבית משפט השלום בתל אביב העביר ביקורת על התנהלותו של עו"ד עדי ינקילביץ' והטיל קנס על הלקוח שלו חנן צוריאלי, תוך שקבע שהבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ' לבית המשפט בשם הלקוח חנן צוריאלי הינה בקשה לאקונית שאינה מפורטת כלל.

בית המשפט העביר ביקורת בהקשר לבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ, תוך גם שנקבע שאין זה מתפקידו של בית המשפט לעשות את עבודותו של חנן צוריאלי ועו"ד עדי ינקילביץ
עו"ד עדי ינקילביץ - החלטה בבקשה שהגיש לבית המשפט
החלטת בית המשפט הטילה את הקנס בסך של 1,000 ש"ח נגד חנן צוריאלי לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ, כהוצאות ללא קשר לתוצאות ההליך ורק לאור הבקשה השגויה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ