יום חמישי, 11 בפברואר 2021

בג"צ לא יתערב בעונשי מאסר

בית המשפט העליון בשבתו כבגץ דן בימים אלו בעתירה שהוגשה ואשר ממנה עולה כי העותר הורשע, על פי הודאתו, על ידי בית משפט השלום בבאר שבע (השופטת ש' חביב) (ת"פ 48556-10-15) בביצוע שורה של עבירות מע"מ והוטלו עליו 30 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים וקנס בסך 200,000 ₪.
ועוד כמה מאמרים שכתבתי:
עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון
עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20 
עו"ד נועם קוריס - כותב בישראל היום
העותר ערער לבית המשפט המחוזי על הכרעת הדין ועל גזר הדין. בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופטים י' רז לוי, י' ייטב וי' ליבדרו) (עפ"ג 41895-07-19) דחה את הערעור על הכרעת הדין. על אף שנקבע שגזר הדין אינו נוטה לחומרה, הוחלט להקל בעונשו של העותר נוכח נסיבותיו המיוחדות של המקרה ובכלל זה מצבו הרפואי, והוטלו עליו 25 חודשי מאסר בפועל, חלף 30 החודשים שהוטלו עליו בבית משפט השלום.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הגיש העותר בקשה למתן רשות ערעור. בית המשפט העליון דחה את הבקשה תוך שקבע שעניינו של העותר אינו נמנה עם
בעתירתו חוזר העותר על שלל טענות שהעלה בפני הערכאות הפליליות שדנו בעניינו וטוען כי "מן הדין לבטל את כתב האישום, לבטל את כל פסקי הדין בעקבותיו, ולהורות כי העותר אדם חופשי הוא, משוחרר ממאסר, מקנס ומכל הערבויות שהופקדו...". כן צורפה לעתירה בקשה למתן צו ביניים שיעכב את ביצועו של עונש המאסר שהוטל על העותר.
דין העתירה להידחות על הסף.
כידוע, בג"ץ לא יושב כערכאת ערעור על החלטות ופסקי דין של בתי משפט אחרים, למעט במקרים של חריגה מסמכות במובן הצר. כלומר, חריגה מסמכות פונקציונלית, במסגרתה בית המשפט הנדון מילא תפקיד שלא הוטל עליו בחוק, ואף זאת רק בהיעדר סעד חלופי. חריג נוסף לכלל זה הוא כאשר מדובר במקרים קיצוניים של שרירות בתחום שהוא מינהלי טהור. הלכה זו מתייחסת הן להליכים אזרחיים והן להליכים פליליים, ובית משפט זה חזר עליה פעמים אין ספור לאורך השנים ואף לאחרונה ממש (ראו בג"ץ 5900/19 שטנגר נ' בית משפט השלום, ראשון לציון (24.9.2019) והפסיקה המאוזכרת בו).
דברים אלה יפים גם לענייננו. העתירה הנדונה מכוונת כנגד הכרעותיהן של שלוש ערכאות שיפוטיות שונות, ובמסגרתה מתבקש בג"ץ לדון בעניינו של העותר כערכאה הרביעית. העותר לא הציג כל טענה שיש בכוחה לשכנע כי התרחשה בעניינו חריגה מסמכות פונקציונלית או כי ננקטה כנגדו שרירות קיצונית בתחום מינהלי טהור. על כן דין העתירה להידחות על הסף, ללא צורך להיזקק לטענות העותר לגופן.
אשר על כן, העתירה נדחתה על הסף.
עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.