יום רביעי, 1 בדצמבר 2021

כתב אישום בגין הירי לחנות הסלולאר

 פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד עטא עארף סדה (29) מיפו, בגין חבלה בכוונה מחמירה, נשיאה והובלת נשק ותחמושת וקשירת קשר לפשע, זאת בשל חלקו באירוע ירי לעבר בעל חנות לטלפונים סלולאריים בג'לג'וליה לפני כחודש.

ועוד כמה מאמרים:

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אביטל פינק, הנאשם, ביחד עם אדם נוסף, החליטו לבצע ירי לעבר בעל חנות טלפונים סלולאריים בג'לג'וליה. לשם כך הצטיידו השניים באקדח, והגיעו לאזור החנות כשהם לבושים חולצות עם כובע קפוצ'ון לראשם, ומסיכות קורונה שחורות על פניהם. הנאשם בחן את סביבת המקום, ונותר עומד מחוץ לחנות בעוד האדם הנוסף נכנס אל החנות כשהוא אוחז באקדח. האדם הנוסף דרך את האקדח וירה בבעל החנות. בעקבות הירי, התקרב הנאשם לחנות על מנת לבדוק את שמתרחש, בעוד שבין היורה והקורבן החל להתפתח מאבק במהלכו יצאו השניים מן החנות, שם התמוטט הקרבן כתוצאה מפגיעת הכדור בו. בעוד הנאשם לידו, המשיך האדם הנוסף לירות לעבר הקורבן 5-6 כדורים נוספים בעוד הקורבן מנסה להימלט ממנו, עד שהתמוטט בשנית על הכביש. בשלב זה נמלטו הנאשם והיורה יחדיו מהמקום.
בג"צ דן בתנאים הסוציאליים של עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל

 בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ הכריע היום (30.11.21) בעתירה שעניינה בבקשת העותרת התאחדות הקבלנים בוני הארץ, כי בג"צ יורה למדינה, למשרד האוצר ולרשות האוכלוסין להשיב כספים שנגבו.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

·    הצית רכב, נתפס עם אגרופן והעליון שיחרר למעצר בית

·    צו מניעה נגד מכירת מוט היגוי (סטיק) ממטוס 129מתקיפ...

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

·    שדדו את כספם של מתלוננים אשר באו לרכוש מהם מטבעות ...

·    דחף את בת זוגו מהגג, כתב אישום בגין ניסיון לרצח

·    פסילת שופט ועטיית מסכה במרחב הציבורי

·    זהירות! שרפו את דלת הבית של החייב

   

   עניינה של העתירה בסכומי כסף שהופרשו על ידי מעסיקיהם של עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל לצורך תשלומם של דמי מחלה. מקורה של הפרשה כאמור בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענף הבנייה שתכליתם השוואת התנאים הסוציאליים של עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל לתנאים החלים על עובדים ישראלים. לטענת העותרת, סכומים אלו נגבו שלא כדין, בלא כל הסדר מתאים, ומימושם בפועל הוגבל. אי-לכך, דורשת העותרת כי נורה למדינה להשיב את כלל התשלומים שנגבו כאמור לידי המעסיקים וכי נחייב את המדינה לייעד את יתרת הכספים, ככל שאלו אינם ניתנים להשבה, למטרות קרובות אחרות.
   נושא תשלום השכר והתנאים הסוציאליים להם זכאים עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל הוסדר לראשונה בהחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון מיום 8.10.1970 (ראו: החלטה ב/1 של ועדת השרים לענייני בטחון, "שכר ותנאים סוציאליים לעובדי השטחים" (11.10.1970)). החלטה זו הבטיחה כי תנאי העסקתם של עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל יהיו תואמים לדין החל בישראל. לצורך כך הוקם מנגנון אשר חיקה את המכשיר הפנסיוני שהיה מקובל באותה העת להבטחתם של תנאים סוציאליים של עובדים אחרים בישראל. בהתאם לכך, חייבה המדינה – עד סוף שנת 2018 – את הפרשתם של 2.5% משכרו כל עובד עבור דמי מחלה. שיעור זה נגבה בהתאם לקבוע בהסכמים קיבוציים שונים, והופקד לקרן ייעודית.

   יחד עם זאת, בשנת 2003 חל שינוי מדיניות שהוביל לסגירתן של קרנות דמי המחלה הייעודיות בפני מעסיקים ועובדים חדשים. כתוצאה מכך, עודכן ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה באופן שמעביר את הנטל הביטוחי של ימי המחלה לכתפי המעסיקים עצמם. הוראותיו של הסכם זה הורחבו באופן שהחילן גם על עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל, אולם אף על פי כן, המשיכה המדינה לגבות סכומים כאמור עד תום שנת 2018, וזאת גם ביחס לעובדים פלסטיניים חדשים.


   אי-לכך, ביום 18.7.2016 הוגשה עתירה בבג"ץ 5918/16 עמותת קו לעובד נ' ממשלת ישראל (21.12.2020) (להלן: העתירה הקודמת) והעותרת דכאן צורפה כצד לה, לבקשתה. במסגרת זו, נדרשו סעדים ביחס לכספי דמי-המחלה שנצברו בידי המדינה. בין היתר, התבקש הסעד המבוקש במסגרת העתירה דכאן, שעניינו – העברת כלל הכספים אשר נגבו עבור קרן דמי המחלה למטרות ייעודיות לרווחתם ובריאותם של העובדים הפלסטיניים. במסגרת העתירה הקודמת נבחנה גם האפשרות – המועלית גם כאן – להשבתם של כלל הסכומים שנגבו לידיהם של המעסיקים. כעולה מפסק הדין שניתן באותה עתירה, אפשרות זו ירדה מהפרק בעקבות הערות המותב ולאחר שנבחנו תגובות הצדדים לעתירה. בתוך כך נקבע כי גורל הכספים האמורים ייקבע על סמך המלצותיו של צוות בינמשרדי מיוחד שיוקם למטרה זו; ואלה היו הדברים שנכתבו:


   "[...] ממכלול החומר שהוגש ומטיעוני הצדדים לפנינו עולה כי בתקופה מאז הגשת העתירה חלו תמורות מהותיות בתשתית העובדתית הרלבנטית, ובהחלטות המדינה בנוגע לניהול הקרן ולכספים שהצטברו בה. כך, בין היתר, הוחלט על הפסקת הגביה מהמעסיקים לקרן, החל מיום 1.1.2019, והטלת האחריות לתשלום דמי מחלה ישירות על המעסיקים, תוך המשך כיסוי ביטוחי למעסיקים לגבי ימי מחלה שנצברו עבור העובדים עד לסוף שנת 2018. וכן כי הקרן תמשיך לפעול, ללא גביה נוספת מהמעבידים, לגבי התקופה שמתחילת שנת 2019, לגבי מעסיקים שהיו פעילים במועד זה, ולגבי עובדים שהיו פעילים אצל אותם מעסיקים באותו מועד, וכל עוד הם מועסקים בידי אותם מעסיקים. בנוגע להחלטות הנ"ל הוגשו הערות ופניות מטעם צדדים להליך, אשר עודן נבחנות אצל גורמי המדינה הרלבנטיים, בטרם גיבוש סופי של המתווה האמור. 


   בנוסף, הסתבר כי בעקבות הערות בית המשפט המדינה חזרה בה מכוונתה להעביר למעבידים את יתרות הכספים שהצטברו בקרן, וכי שאלת גורל כספים אלה נבחן כיום על ידי צוות בינמשרדי – בהשתתפות נציגי משרד האוצר, רשות האוכלוסין וההגירה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, משרד המשפטים ומשרד העבודה והרווחה - אשר טרם סיים את מלאכתו, וטרם התקבלו החלטות סופיות. 

   בנסיבות אלה, ולאחר שנשמעו טענות באי כוח כל הצדדים לפנינו, הגענו לכלל מסקנה, כי נוכח השינויים המהותיים שחלו כאמור בתשתית העובדתית הרלבנטית, ומאחר וטרם התקבלו החלטות סופיות של המשיבים בשני מרכיבי העתירה, הרי שהעתירה במתכונתה הנוכחית אינה אקטואלית עוד, והיא בבחינת עתירה מוקדמת.

   אשר על כן, אנו מוחקים אפוא את העתירה, וזאת תוך שמירת זכותן של העותרות לשוב ולפנות לבית משפט זה, אם ימצאו לנכון, ותוך שמירת מלוא טענותיהן, לאחר קבלת החלטות סופיות על ידי המשיבים.

   לשם מניעת יצירה של עובדות מוגמרות, המשיבים ימסרו לצדדים לעתירה זו הודעה מפורטת על ההחלטות שיתקבלו בנוגע להמשך פעילות הקרן וסדר הטיפול בדמי מחלה לעובדים הפלסטינים בישראל, ובנוגע לגורל יתרות הכספים שהצטברו בקרן. זאת, תוך מתן שהות של 60 ימים לצדדים להחליט כיצד לכלכל את צעדיהם בטרם יכנסו השינויים עליהם יוחלט לתוקפם." (ראו: שם, פסקאות 6-4; ההדגשות הוספו – א.ש.). 

    לאור המפורט, מובן לדברי בג"צ, כי אין כל מקום לדון בעתירה שלפנינו בעת הזאת; ותוך מתן הסבר. כי לפי האמור בפסק הדין אשר ניתן בעתירה הקודמת, הגשתה של עתירה חדשה שעניינה גורלם של כספי ההפרשה תתאפשר רק אחרי שתתקבלנה החלטות סופיות על ידי הוועדה הבינמשרדית. כפי שעולה מתגובת המשיבים לעתירה דכאן, בעת הזאת החלטה כאמור טרם התקבלה. משכך, ברי הוא כי העתירה דכאן היא עתירה מוקדמת שדינה להידחות על הסף (ראו, למשל: בג"ץ 2285/93 נחום נ' ראש עיריית פתח-תקווה, פ"ד מח(5) 630, 644 (1994)).

   בג"צ קבע, כי יש לדחות את העתירה על הסף גם מחמת אי-צירופם של משיבים רלבנטיים, הם הגורמים אשר שימשו צד לעתירה הקודמת, וזאת בהעדר הצדקה לכך (ראו, למשל: בג"ץ 750/20 התנועה למען איכות השפיטה בישראל נ' הימן, פסקה 6 (13.9.2020)).

   העתירה נדחתה אפוא; העותרת תישא בהוצאות בסך כולל של 5,000 ₪ לטובת אוצר המדינה.

   עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.יום שלישי, 30 בנובמבר 2021

אושר הצו המטיל מס על כלים חד פעמיים

 ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (יום ג') את הצו המטיל מס על כלים חד פעמיים. הצו, המממש את החלטת הממשלה מאוגוסט האחרון, נכנס לתוקף ב-1.11.21 לאחר חתימת שר האוצר, אביגדור ליברמן, והטיל מס קנייה על כלים חד פעמיים המכילים פלסטיק בגובה של 11 ₪ לק"ג, במטרה לייקר את המחיר הסופי לצרכן ונקבע כי ההבחנה בין כלים חד פעמיים מפלסטיק לכלים רב פעמיים תיעשה על בסיס עובי הכלי. בעקבות הדיונים בוועדה נקבעו שיעורי מס נמוכים יותר לכלים חד פעמיים העשויים מנייר עם שכבת פלסטיק.

ועוד כמה מאמרים:

כידוע, כלים חד פעמיים המכילים פלסטיק הם קצרי חיים מטבעם והופכים במהירות ממוצר שימושי לפסולת הגורמת לנזק סביבתי משמעותי ואיום על המערכות האקולוגיות ועל בריאות הציבור אשר נחשף לחלקיקי מיקרו-פלסטיק שמתפזרים במים, בקרקע ובאוויר. הטלת המס נועדה לשנות את התנהגות הצרכנים באופן גמיש וכן תואמת את העיקרון של "המזהם משלם", כך שמי שיצרוך כלים חד פעמיים ברמות גבוהות יותר, יישא בעלות הנזק הסביבתי. לפי הנתונים, רמת הצריכה של כלים חד פעמיים בישראל גבוהה פי 5 ממדינות האיחוד האירופאי וישנה עלייה מתמדת בצריכתם.

 

לאור דיונים שהתקיימו בוועדה עדכנו ברשות המסים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, את הצו כך שכלים חד פעמיים מנייר, המכילים שכבה של פלסטיק ומשקלם גבוה מכלים חד פעמיים מפלסטיק ביחס של 1 ל-3.33, מס הקנייה עליהם יעמוד על 3.3 ₪ לק"ג, במקום 11 ₪ לק"ג, וזאת במטרה לייצר תוצאת מיסוי דומה לכלי חד פעמי מנייר המצופה פלסטיק לעומת כלי חד פעמי מפלסטיק. 

 

עוד עודכן כי מהגדרת כלים חד פעמיים יוחרגו כלים העומדים בתנאי של רף עובי מינימלי, לגביהם אישר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה כי הם מיועדים לשימוש רב פעמי. וכן עודכן כי מיסוי של סכינים, מזלגות, כפות וכפיות חד פעמיים, המיובאים והמיוצרים לעיתים בתוך מארזים הכוללים מוצרים אחרים שאינם חייבים במס קנייה, כגון מפיות ותבלינים, ימוסו רק הם ולא המארז כשאמת המידה למיסוי היא ק"ג של כלי. נהג להכות את אשתו- תקיפה, פציעה בנסיבות מחמירות, איומים ויידוי חפץ לעבר כלי תחבורה

 פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי (מרכז) כתב אישום כנגד נזאר אבו גאנם (26) מרמלה, בגין תקיפה, פציעה בנסיבות מחמירות ואיומים וכן סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ויידוי חפץ לעבר כלי תחבורה, זאת לאחר שנהג להכות את אשתו בהזדמנויות שונות, ולאחר שפתחה בהליך גירושים ממנו, נהג לשלוח לה הודעות הכוללות קללות ואיומים. בהזדמנות נוספת, סיכן את חייה וחיי אחרים בכך שפגע במכוון עם רכבו ברכבה תוך כדי נסיעה, וכן השליך על רכבה בקבוקי זכוכית תוך כדי נסיעה

ועוד כמה מאמרים:

על פי המתואר בכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד ציון אבונה, הנאשם נהג להכות את אשתו בהזדמנויות שונות, כאשר לפחות באחת מן הפעמים נדרשה לטיפול רפואי בשל כך בשל פגיעה בעור התוף. במקרים אחרים הותירו מעשיו של הנאשם סימנים וחבלות על גופה. כמו כן, נהג הנאשם להתעצבן ולשבור חפצים בביתם המשותף, וכתוצאה ממעשיו נגרם נזק רב לרכוש בתוך הדירה.

בשנה האחרונה מצויים שני בני הזוג בהליכי גירושין במסגרתם עזבה האישה את הבית עם שני ילדיהם המשותפים. בהמשך לאמור, הנאשם שלח לאשתו בהזדמנויות שונות הודעות דרך אפליקציית WHATSUPP אשר כללו קללות ואיומים רבים. בין השאר כתב: "נשמ[ב]ע באלוהים, ההרוג אותך הפעם הזאת", "תתרחקי ממני שלא תפסידי את החיים שלך", "שרמוטה...זונה...את תשלמי מחיר יקר","יום יבוא ויראה לך מוות... את תשלמי מחיר יקר". במקרים אחרים שלח לה את ההודעות הבאות: "מדוע את זבל עד כך.."," יא תת רמה.. מתפלל לאלוהים שתמות", "הלוואי שתמותי, רקובה שונא אותך, שונא אותך, רקובהוכן: "אם לא תלכי אני יחנוק אותך", "הלכתי למלאך המוות לחפש אותך".

בהזדמנות אחרת, חשד הנאשם כי אשתו מנהלת קשר אינטימי עם אדם אחר. הנאשם נכנס לרכבו ונסע אחר הרכב בו נהגה אשתו. הנאשם פגע במכוון באמצעות רכבו ברכבה של אשתו וזאת בזמן נסיעה. לאחר שאשתו עצרה את רכבה בשל הפגיעה, עצר גם הנאשם את רכבו, ניגשה לעברה החל לדפוק באגרופיו על מכסה המנוע וחלונות הרכב בו נהגה, וזאת תוך שהוא מאיים כי ירצח אותה.  בשלב זה המשיכה האישה בנסיעתה, כשהנאשם נוסע במקביל אליה ומסמן לה לעצור תוך שהוא מאיים עליה בתנועות אקדח. בהמשך, השליך הנאשם שלושה בקבוקי זכוכית לעבר חלון הנהג של הרכב שבו נהגה ואלו התנפצו על חלון הנהג. בנוסף, הסיט את רכבו תוך כדי נסיעה כך שנצמד לרכבה של אשתו ואילץ אותה לרדת לשוליים. לבסוף, הגיעה האישה לאזור בו הייתה ניידת משטרה ועצרה את רכבה, ואילו הנאשם נמלט מהאזור.

בגין האמור הוגש כנגד אבו גאנם כתב אישום בעבירות של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורהיידוי חפץ אחר לעבר כלי תחבורה, תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות, פציעה בנסיבות מחמירות ואיומים.

במקביל לכתב האישום, הוגשה כנגד הנאשם גם בקשת מעצר, בה ציינה עו"ד אבונה: "המשיב סיכן את ביטחון הציבור באופן נהיגתו אשר סיכנה את א.א ואחרים, שרק בנס לא הסתיימה בפציעה חמורה שלה.... זה המקום לציין כי העבירות המיוחסות למשיב מעידות על מסוכנתו המובהקת, וכי מחומר הראיות עולה חשש ממשי באשר לביטחונה האישי ושלומה של ... הניסיון מלמד כי במקרים כאלו יש לבחון בקפדנות ובחומרה את עילות המעצר, משעה שחיי אדם מונחים על הכף. לפיכך קם פוטנציאל מסוכנות מוחשי וממשי בעניינה.."

כמו כן הוגשה במקביל גם בקשה לחילוט רכבו של הנאשם אשר שימש אותו לביצוע חלק מן העבירות המיוחסות לו.יום שני, 29 בנובמבר 2021

משטרת ישראל ורשות המסים עיקלו רכבי יוקרה של חייבי מס בנצרת

 במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, לחיזוק המשילות וההרתעה בוצעה הבוקר פעילות ממוקדת של משטרת ישראל ורשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית במבצע שנערך בעיר נצרת

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

·    הצית רכב, נתפס עם אגרופן והעליון שיחרר למעצר בית

·    צו מניעה נגד מכירת מוט היגוי (סטיק) ממטוס 129מתקיפ...

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

·    שדדו את כספם של מתלוננים אשר באו לרכוש מהם מטבעות ...

·    דחף את בת זוגו מהגג, כתב אישום בגין ניסיון לרצח

·    פסילת שופט ועטיית מסכה במרחב הציבורי

·    זהירות! שרפו את דלת הבית של החייב

הפעילות התמקדה בחייבי מס אשר חלקם מנהלים עסקים החשודים כמשמשים כסות לפעילות עבריינית. מדובר באזרחים שצברו חובות בהיקף כולל של מיליוני שקלים למס הכנסה, למע"מ ולמס מקרקעין ומטרת הפעילות הייתה להגיע לרכוש של אותם חייבים ולעקלו.

במסגרת המבצע פשטו שוטרים מהמחוז הצפוני של משטרת ישראל ואנשי היחידה הארצית לאכיפת הגבייה (הוצל"פ) ברשות המסים על בתיהם של החייבים. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים בבתים ועוקלו 11 רכבים, ביניהם מספר רכבי יוקרה. החקירה נגד החייבים עודנה בעיצומה.

פעילות אכיפה משולבת הינה כלי אפקטיבי בלחימה בתופעות פשיעה ובתופעות נוספות לצד ההליך הפלילי. שילוב הזרועות בין כלל גופי האכיפה מבוצע בהובלת משטרת ישראל ומהווה נדבך נוסף בחיזוק אמון הציבור ובביסוס שלטון החוק.ערערה על חיוב ארנונה ונקנסה ב 5,000 ₪

 בג"צ דחה היום (29.11.21) עתירה שהופנתה נגד החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית רמת גן מיום 10.1.2021 (להלן: החלטת הארנונה); נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בעמ"נ 60521-03-21 (השופטת ל' ביבי), אשר במסגרתו נדחה ערעורה של העותרת על החלטת הארנונה (להלן: פסק הדין המינהלי); ונגד החלטתו של בית משפט זה בבר"ם 6304/21 (השופט ע' פוגלמן), אשר במסגרתה נדחתה בקשת רשות ערעור שהגישה העותרת נגד פסק הדין המינהלי (להלן: ההחלטה בבר"ם)

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

·    הצית רכב, נתפס עם אגרופן והעליון שיחרר למעצר בית

·    צו מניעה נגד מכירת מוט היגוי (סטיק) ממטוס 129מתקיפ...

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

·    שדדו את כספם של מתלוננים אשר באו לרכוש מהם מטבעות ...

·    דחף את בת זוגו מהגג, כתב אישום בגין ניסיון לרצח

·    פסילת שופט ועטיית מסכה במרחב הציבורי

·    זהירות! שרפו את דלת הבית של החייב

להשלמת התמונה ציין בג"צ, כי לאחר שניתן פסק הדין המינהלי, ולפני שהוגשה בקשת רשות הערעור, הגישה העותרת עתירה לבית משפט העליון בשבתו כבג"ץ (בג"ץ 5687/21), ובו ביקשה כי יתערב בפסק הדין המינהלי. ביום 22.8.2021 נדחתה העתירה על הסף שכן "לעותרת סעד חלופי מובהק בדמותה של הגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין קמא" (סעיף 5 לפסק הדין). עתירה זו לא זכתה לאזכור בעתירה דנן למרות שהעותרת מימשה בעקבותיה את הסעד החלופי במסגרת בקשת רשות הערעור אשר נזכרת לעיל.

במסגרת העתירה דכאן, חזרה העותרת על טענותיה נגד החלטת הארנונה, ובקשה כי בג"צ יורה על ביטולה (ובמשתמע כי נורה גם על ביטולם של פסק הדין המינהלי וההחלטה בבר"ם).

בג"צ קבע, כי דין העתירה להידחות על הסף. טענותיה של העותרת נדונו ונדחו בפסק הדין המינהלי. בית משפט העליון נדרש לטענות העותרת במסגרת ההחלטה בבר"ם ונקבע שם כי הן אינן עומדות באמות המדינה שנקבעו למתן רשות ערעור בענייני ארנונה (ראו: פסקה 5 להחלטה בבר"ם). בכך מיצתה העותרת את הכלים שהעניק לה הדין לתקיפת החלטת הארנונה בפני ערכאות שיפוטיות. הלכה היא, כי "בית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק אינו משמש כערכאת ערעור על החלטות ופסקי דין של בתי משפט אחרים, ובוודאי שאינו משמש ערכאת ערעור על החלטותיו שלו עצמו" (בג"ץ 2685/21 פלוני נ' בית המשפט העליון פסקה 7 28.4.2021)). די באמור כדי לדחות את העתירה על הסף.

סוף דבר, העתירה נדחתה. נקבע כי העותרת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 5,000 ₪.

 

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.
יום ראשון, 28 בנובמבר 2021

הצית רכב, נתפס עם אגרופן והעליון שיחרר למעצר בית

בית המשפט העליון הכריע הבוקר (28.11.21) בבקשת רשות לערור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 26.11.2021 (עמ"יר 62546-11-21, השופט א' חזק). בית המשפט המחוזי קיבל ערר שהגישה המדינה על החלטתו של בית משפט השלום באשקלון מיום 25.11.2021 (מ"י 28866-11-21, השופטת ד' בונדה) לשחרר את המבקש למעצר בית בתנאי ערבות ובפיקוח

ועוד כמה מאמרים:

המבקש נעצר ביום 11.11.2021 בחשד לביצוע עבירות של הצתת רכב מנועי במזיד והחזקת אגרופן או סכין שלא כדין. על-פי החשד המבקש ושניים נוספים היו מעורבים בהצתת מונית בעיר אשדוד. במהלך מעצרו נתפס המבקש כשעל גופו סכין. אחיו של המבקש ואדם נוסף החשודים אף הם בפרשה נעצרו מספר ימים לאחר מכן. במסגרת החלטתו בבקשה הראשונה להארכת מעצרו של המבקש, קבע בית משפט השלום כי חומר הראיות שהוצג בפניו מקים חשד סביר הקושר את המבקש למיוחס לו וכי מתקיימת בעניינו עילת מעצר בשל מסוכנותו. מעצרו הוארך מעת לעת.

 

מבלי לפרט, יצוין כי ביום 25.11.2021 הוגשה בקשה שישית למעצרו של המבקש. בית משפט השלום קיים דיון בבקשה, שבמהלכו נחקרו אמו ואחותו אשר הוצעו כמפקחות. במהלך הדיון מסר נציג היחידה החוקרת כי התיק הועבר לעיון הפרקליטות, וכי בכוונתה להגיש הצהרת תובע בעוד שלושה ימים. בתום הדיון הורה בית משפט השלום על שחרורו של המבקש לחלופת מעצר בבית אמו, בתנאי ערבות ובפיקוח. בית משפט השלום נימק את החלטתו בכך שהחשד הסביר המיוחס למבקש לא התעצם מאז נעצר, ולצד זאת ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעות חלופת מעצר, כאשר על-פי התרשמותו המפקחות שהוצעו מתאימות למלאכת הפיקוח. לבסוף, בית משפט השלום ציין כי ניתן היה לסיים את כל פעולות החקירה שפורטו בדו"ח הסודי שהוצג לעיונו עוד במהלך התקופה שבה היה המבקש עצור, וכי ככל שנדרשת השלמת חקירה, ניתן להוסיף ולבצעה בעת שהמבקש יהיה נתון במעצר בית. יצוין כי יחד עם המבקש שוחררו גם שני החשודים הנוספים בפרשה לחלופת מעצר.

 

לבקשת בא-כוח המדינה, הורה בית משפט השלום על עיכוב ביצוע של ההחלטה עד למחרת היום בשעה 10:00 לצורך הגשת ערר.

 

כאמור, המדינה הגישה ערר על החלטה זו, שהתקבל על-ידי בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי ציין כי מן הראוי היה לערוך הבחנה בין המבקש לשני החשודים האחרים, מאחר שקיימות נגדו ראיות נוספות הקושרות אותו למעשים ומחומר הראיות בכללותו עולה שהיה לו חלק מרכזי בביצוע העבירות. עוד צוין בהחלטה כי כעולה מהדו"ח הסודי קיימות פעולות חקירה נוספות שבכוונת היחידה החוקרת לבצע בעוד המבקש נתון במעצר. לנוכח זאת, הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של המבקש עד היום, יום ראשון, בשעה 13:30. יצוין עוד כי החלטתו של בית המשפט המחוזי התקבלה כאמור ביום שישי, 26.11.2021. עם זאת בקשת הרשות לערור שבפני נשלחה אל מזכירות בית המשפט רק במוצאי שבת, יום 27.11.2021, בשעה 20:00 לערך.

 

בבקשת רשות הערר נטען כי לא היה מקום להבחין בין המבקש לשותפיו, שבעניינם לא הוגש ערר על ההחלטה לשחררם למעצר בית, מאחר שעל-פי הנטען ביצעו את המעשים בצוותא. עוד נטען כי הבקשה מעוררת שאלה עקרונית בדבר סמכותה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטתה של הערכאה הדיונית לשחרר חשוד לחלופת מעצר בתנאים מגבילים, לאחר שהתרשמה כי חלופה זו תאיין את מסוכנותו. לבסוף נטען כי החלטת בית המשפט המחוזי פוגעת פגיעה קשה בזכויותיו של המבקש.

 

לאחר שבית המשפט העליון עיין בבקשה ובנספחיה כמו גם בהחלטותיהן של הערכאות הקודמות בא הוא לכלל מסקנה כי דינה להידחות. על אף ניסיונו של המבקש לשוות לבקשתו נופך עקרוני, הלכה למעשה היא נטועה כל כולה בעניינו הפרטני ומשכך אינה עומדת בגדר המקרים המצדיקים דיון ב"גלגול שלישי" בפני בית משפט זה (ראו: בש"פ 8990/21 דייטש נ' מדינת ישראל, פסקה 6 (25.11.2021)). אף לגוף הדברים, בנסיבות שבהן מעצרו של המבקש הוארך בשלב זה עד היום, ולנוכח סד הזמנים הדחוק שבו הוגשה הבקשה, אין כל מקום להיעתר לה.