יום רביעי, 26 באפריל 2023

עו"ד נועם קוריס - מידע ציבורי

יום ראשון, 2 באפריל 2023

מהיום: אישורי מסים לרישום עסקאות נדל"ן יופיעו ב"אזור האישי" באתר רשות המסים

מהיום: אישורי מסים לרישום עסקאות נדל"ן יופיעו ב"אזור האישי" באתר רשות המסים

רשות המסים משיקה שירות חדש לציבור, המאפשר לכל אזרח לקבל לאזור האישי באתר רשות המסים את אישורי המסים שניתנו לצורך רישום עסקאות הנדל"ן שביצע בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו). זאת, החל מעסקאות שבוצעו משנת 1983 ואילך.

על פי החוק, לא ניתן לרשום עסקת נדל"ן שבוצעה בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו) ללא אישור מרשות המסים כי המסים בגין העסקה (מס שבח ומס רכישה) שולמו כדין. לאחר שמבוצעת ומדווחת עסקת נדל"ן לרשות המסים, ולאחר שהרשות משלימה את הטיפול בעסקה, שולחת הרשות את האישורים למבצעי העסקה.

לעיתים, בעיקר כאשר חולפות מספר שנים בין מועד ביצוע העסקה למועד רישומה בפנקס רישום המקרקעין, נדרש מבצע העסקה לשמור את האישורים למשך זמן רב, להגיע פיזית למשרדי מיסוי מקרקעין האזורי ולקבל את האישור באופן ידני או לפנות למוקד השירות של רשות המסים ולבקש כי האישורים יומצאו לו באמצעות משלוח דואר.

השירות החדש מייתר את הצורך לפנות לרשות המסים בכך שהוא מאפשר למבצע העסקה להוריד את האישור מהאזור האישי שלו באתר רשות המסים בכל עת.

השירות האמור, מצטרף לשירותים רבים אחרים שמעניקה רשות המסים באמצעות ה"אזור האישי" ואשר מטרתם הינה הקלה על ציבור הנישומים והקלת הביורוקרטיה.