יום רביעי, 28 באוקטובר 2015

הפרות וסעדים בגין זכויות יוצרים מאת משרד עו"ד נועם קוריס...

בס"ד
הפרת זכות יוצרים
ביצועה של כל פעולה ביצירה המוקנית לבעל זכות היוצרים מבלי לקבל את הסכמתו מהווה הפרה של זכות היוצרים (סעיף 47 לחוק זכויות יוצרים).
החוק אף מגדיר (בסעיף 48 לו) מה היא הפרה עקיפה של זכות היוצרים. כלומר, לעיתים לא די בכך שלא תבצעו העתקה אסורה אלא עליכם להימנע מלבצע פעולה עקיפה ביצירה מפרה (דוגמת ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי של יצירה מפרה, מכירה של יצירה כזו, הפצה מסחרית וכדומה).
כך גם התרת שימוש במקום ציבורי באופן שמפר יצירה מהווה הפרת זכות היוצרים (סעיף 49 לחוק), ודוגמא טובה לכך היא הופעה חיה של שירי cover בפאב או באולם שמחות.
האיסור לעשות שימושים ביצירה חל הן על היצירה כולה והן על כל חלק מהותי ממנה. בפועל, לא ניתן להגדיר בוודאות מראש מה הוא אותו חלק מהותי ששימוש בו יחשב כהפרת הזכות, שכן עניין זה מסור בידי בית המשפט שידון בהליך (אם יגיע הדבר לבית המשפט), לפי התרשמותו מהנסיבות וממה שיוכח בפניו.
התובע בגין הפרת זכות יוצרים חייב להוכיח שניים:
1.      שהוא בעל זכויות היוצרים (ולהראות "שרשרת" של העברת זכויות החל מהיוצר הראשון ועד אליו), וכן–
2.      שהיצירה הופרה (כלומר דמיון מהותי בין היצירה המפרה ליצירה שלו).
מה עושים במקרה של הפרת זכות יוצרים
בזכויות יוצרים, אופן האכיפה המידי והמקצועי הוא קריטי, וחשוב שהמכתב הראשון המתרה על הפרת זכות היוצרים ייעשה בשיתוף עם עורך הדין המומחה שלכם.
טרם הוצאת המכתב, וודאו שתיעדתם את ההפרה בצורה מסודרת וברורה, וודאו שבידיכם מלוא השרשרת הראייתית להוכחת זכות היוצרים שלכם במשחק, באתר או בכל יצירה אחרת.
המכתב שיצא (מכתב שנקרא בלעז Cease and Desist – הפסק מיד) מציין את זכותכם ביצירה המופרת, דורש מהמפר לחדול ומציין אם אתם דורשים פיצוי בגין ההפרה ומה היקפו.
ראוי שמכתב זה אף יסביר לנמען מה הסעד שיופעל כנגדו אם יוסיף להפר על אף המכתב ויעמידו על חומרת מעשיו.
כאשר מישהו העתיק יצירה שלכם באינטרנט לכל אתר תוכן גולשים או אחר גם אז חשוב לפנות בצורה מסודרת ולאחר התיעוד המתבקש. במצב כזה מצבכם קל מעט יותר, שכן במרבית המקרים בעלי האתרים שיקבלו מכתב הסרה (בארה"ב נקרא המכתב DMCA Take Down Notice, אם כי לא בהכרח כדאי שמי שאינו אזרח אמריקאי ישתמש דווקא ב-DMCA ולעיתים כדאי להשתמש דווקא בחקיקה המקומית לטובתכם למשל על מנת להוריד סרטון פוגע מיוטיוב ימהרו להסיר את התוכן על מנת שלא להסתבך בתביעה לה אינם אחראים. עם זאת, גם במשלוח מכתב שכזה יש להזהר, שכן הוא גורר תוצאות שלא תמיד תרצו בהן (למשל הקמת סמכות שיפוט מקומית בארה"ב).
מי רשאי לתבוע בגין הפרת זכות יוצרים
בראש וראשונה מוענקת זכות התביעה לבעל זכויות היוצרים. עם זאת, בעבר עלתה השאלה – האם בעל רישיון ייחודי זכאי אף הוא לתבוע בגין הפרתה ?
החוק החדש פותר שאלה זו באופן חד משמעי וקובע (בסעיף 54) שאכן בעל רישיון ייחודי רשאי להגיש תביעה עצמאית בגין הפרת זכות יוצרים (וכן מחייבו לצרף את כל בעלי זכות התביעה האחרים, אלא אם בית המשפט פטרו מכך).
הסעדים העומדים לרשות בעל זכות היוצרים במקרה של הפרתה
הסעדים בגין הפרת זכויות יוצרים מתחלקים למספר סוגים עיקריים:
1.      צו מניעה: שזו למעשה הזכות למנוע הפרות נוספות (סעיף 53 לחוק).
2.      פיצוי על נזק שנגרם בפועל לנפגע או על "עושר" שעשה המפר בפועל: זהו פיצוי נזיקי, בהתאם לפקודת הנזיקין (סעיף 52) או פיצוי בעילת עיית עושר ולא במשפט. על מנת להוכיח רכיבים אלו החוק מעניק לצד התובע מספר כלים, דוגמת הזכות לדרוש ולקבל דין וחשבון על פרטי ההפרה (סעיף 57 לחוק).
3.      פיצוי סטטוטורי, בלא הוכחת (גובה ה)נזק: בעבר, היה הנפגע זכאי בגין כל הפרה לפיצוי שבין 10,000 ש"ח ל-20,000 ש"ח. החוק החדש מרחיב את הטווח וקובע פיצוי בלא הוכחת נזק עד ל-100,000 ש"ח (סעיף 56(א) לחוק. בארה"ב הסכומים יכולים להיות גדולים בהרבה). אמנם, לא בכל מקרה בו תתבעו בגין הפרת זכותם תקבלו 100,000 ש"ח, אולם אם תצליחו להוכיח הפרה שפגעה בצורה משמעותית ביכולתכם למסחר את היצירה, הרי גם אם לא תוכיחו נזק בפועל – אין ספק שהפיצוי יהיה משמעותי. השיקולים שבית המשפט ישקול בקביעת היקף הפיצוי יהיו, בין היתר: היקף ההפרה, משך ההפרה, חומרת ההפרה, הנזק הממשי שנגרם לתובע, הרווח שצמח לנתבע עקב ההפרה, מאפייני פעילות הנתבע, היחסים בין הנתבע לתובע ותום ליבו של הנתבע (וראו סעיף 56(ב) לחוק). בעבר, הגבילה הפסיקה את הפיצוי בסכום אחד לכל הפרה, כשהעתקת אותה יצירה מספר רב של פעמים נחשבה הפרה אחת. היום, החוק מגדיר במפורש שיש להתייחס להיקף ההפרה ומשכה בקביעת סכום הפיצוי.
עם זאת, בתי המשפט האמריקאים, ובהתאם גם הישראלים, מגלים פעם אחר פעם גישה לפיה צו מניעה אוטומטי אינו בהכרח הסעד הראוי בכל מקרה, וחשוב להקפיד על הגשת בקשת צו מניעה מסודרת ומנומקת היטב (ראו לדוגמא החלטת כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן בת.א. 1636/08, בש"א 11646/08 The Football Association Premier League Limited נ' פלוני ואח' מיום 16.7.08, אמנם לא עסקה בצו מניעה אבל הביעה היטב את הדילמות העומדות בפני בית המשפט בעת מתן סעד בגין הפרת זכות יוצרים במעמד צד אחד).
חשוב להזכיר שישנם גופים שונים שמאגדים יחדיו בעלי זכויות רבים, ופועלים לגביית תמלוגים מרוכזת. המדובר למשל באקו"ם, הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, הפי"ל(הפדרציה הים תיכונית) ודומיהם. לכל מי שמפיק אתר או מפתח משחק מבלי שהוא יוצר מוסיקה עצמאית משלו (בתשלום, וכנגד העברת מלוא הזכויות) מומלץ להכיר גופים אלו ולהתקשר עימם בהסכם תמלוגים ראוי, הן בשל הכבוד ליצירתו של אדם וזכותו לקבל תשלום עליה, והן משום החשש לתביעה שיכול לגרום לצווי מניעה ופיצויים גבוהים.
אחרון חשוב להזכיר שהפרת זכויות יוצרים עשויה להיות גם עבירה פלילית, ובארץ כמו גם בחו"ל מתייחסים לכך ברצינות רבה. ראו לדוגמא את סיפורו של יונתן כהן שהורשע בארה"ב ב-2006 בהפרת זכויות יוצרים במשחקי Nintendo ועונשו כלל מאסר, קנס, חובת מימון ופרסום מודעה פומבית במגזיני משחקים הקוראת (בשמו) להימנעות מפיראטיות, וחמור מכל, גירוש לישראל בתום עונשו …
מאמר זה נועד לספק רקע כללי בלבד, אין להסתמך עליו לפתרון בעיות וחובה להיוועץ בעורך דין בכל סוגיה ספציפית.
האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה