יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

סיבות למינוי מנהל עיזבון מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

בס"ד

סיבות למינוי מנהל עיזבון מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

מינוי מנהל עיזבון נדרש במצבים שונים של מימוש צוואה כגון חוסר מסוגלות של היורשים להסדיר את הדברים, עיזבון הכולל חובות רבים בסדר גודל המצדיק ואף מחייב להפקיד על מאמצי סילוקם מנהל עיזבון וכו'. לא תמיד ימונה מנהל עיזבון אלא אם כן בית המשפט הגיע למסקנה שיש צורך למנות כזה.
מימוש צוואה עשוי להיתקל בקשיים מסוגים שונים - אנושיים, מעשיים (טכניים) רגשיים, משפטיים ועוד. בית המשפט בוחן כל בקשה למינוי מנהל עיזבון לגופה - על פי נסיבותיה העובדתיות
עיזבון יכול להתנהל גם ללא מנהל רשמי שלו, המתייתר אם וכאשר וככל שמשפחה מסוגלת לחלק את הנכסים שהוריש המצווה ללא סיוע של אנשים מבחוץ בכלל וללא מעורבותו של מנהל עיזבון מטעם בית המשפט בפרט.
יש מצבים ונסיבות ההופכים את מינוי מנהל לעיזבון להכרחי, בעיקר כאשר העיזבון כולל חובות רבים בסדר גודל המצדיק ואף מחייב להפקיד על מאמצי סילוקם מנהל עיזבון ממונה, שמסוגל לבצע את התפקיד שמוטל עליו. בית המשפט עשוי לראות בחובת שמירת זכויות היורשים ו/או הנושים כסיבה מספיקה ומוצדקת למינוי מנהל עיזבון
מינוי מנהל עיזבון נדרש במצבים שונים כגון חוסר מסוגלות של היורשים להסדיר את הדברים, כגון טיפול מקצועי בתיקים שהותיר אחריו מנוח שהיה בחייו עורך דין, חוסר כשירות לטפל בירושה מבחינה שכלית או גופנית, כאשר היורשים  הם חסויים או קטינים ועוד.  
חשוב לציין, כי בית המשפט צריך להשתכנע כי קיימת סיבה מספיקה ומוצדקת למינוי מנהל עיזבון. לעניין זה יובהר, כי הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים – הן על פי דין והן על פי צוואה - אינם מהווים מבחינת בית המשפט עילה למינוי מנהל עיזבון.

הסתלקות מעיזבון

על פניו, עיזבון נתפס ומזוהה לא כדבר שרצוי וכדאי להסתלק ממנו אלא ההיפך. עם זאת יש סיבות מוצדקות להסתלקות מעיזבון. ההסתלקות מתבצעת, הלכה למעשה, באמצעות תצהיר, שבו המסתלק מפרט שני דברים: ממה הוא מסתלק ולטובת מי הוא מסתלק.
הסתלקות מעיזבון ומירושה נכנסת לתוקף לאחר הגשת ההסתלקות לבית המשפט או לרשם. חשוב לבצע את ההסתלקות, בהינתן מצב המצדיק אותה והופך אותה לחלופה מועדפת, לאחר קבלת ייעוץ מעורך דין לענייני ירושה, המסביר לכם כי קיים אחד משני המצבים המרכזיים המהווים יתרון להסתלקות מירושה:
  1. כאשר רוצים להעביר נכס שהעברתו כרוכה בתשלום מס (בעיקר נכס מקרקעין) לגורם אחר. במקרה זה ההסתלקות פוטרת מהצורך בתשלום מס.
  2. אם וכאשר הגדרת המסתלק  (טרם הסתלקותו) כיורש עלולה לגרום לו נזק, במידה, לדוגמה, שקיימים נושים שרוצים להיפרע מהירושה שלו
חשוב להתייעץ עם עורך דין המכיר היטב את החוק כדי להימנע מעשיית שגיאה שעלולה לקלוע אדם למצב בלתי הפיך
בשורה החתונה, כאשר אתם ניצבים בפני חלוקת רכוש של מוריש, רצוי וכדאי להעדיף להסדיר את הדברים ברוח טובה, בגיבוש הסכמה משותפת, וככל שניתן להימנע עירוב של גורם משפטי, כל עוד אין סיבה לעשות זאת.
אין באמור בכדי להוות יעוץ משפטי
אודות משרד עו"ד נועם קוריס:

מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה