יום ראשון, 31 באוקטובר 2021

אסון הרכבל באיטליה - איתן יוחזר לאיטליה

 בית המשפט העליון

תקציר פסק הדין בע"מ 7918/21 פלוני נגד פלונית
השופט אלכס שטיין

ועוד כמה מאמרים

בית המשפט העליון (השופט א' שטיין) דחה בקשה לקבלת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו אשר דחה את הערעור על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה תל אביב-יפו שניתן בעניינו של הקטין בן ה-6 שהוריו ואחיו, יחד עם בני משפחה נוספים, נספו באסון הרכבל באיטליה. בפסקי הדין של בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי נקבע כי סבו של הקטין העבירוֹ מאדמת איטליה לישראל בניגוד לדין האיטלקי ותוך הפרת המשמורת על הקטין שניתנה לדודתו, המתגוררת באיטליה. כפועל יוצא מקביעה זו, נקבע כי הקטין יוחזר למשמורת דודתו באיטליה – זאת, מכוח אמנת האג בדבר החזרת ילדים חטופים למדינות מושבם אשר אומצה בישראל באמצעות חוק של הכנסת.

בהחליטו לדחות את בקשת-רשות-הערעור שהגיש הסב, בית המשפט העליון קבע כי החזרת הקטין למשמורת דודתו באיטליה מתחייבת על פי כלליה של אמנת האג המושתתים על העיקרון של אפס-סובלנות לחטיפות ילדים. כללים אלה קובעים כי הילד שהובא באמצעות מעשה חטיפה למדינה כדוגמת ישראל, אשר מחוייבת לפעול לפי האמנה, יוחזר באופן מיידי למקום מגוריו הרגיל ולמשמורת של ההורה או האפוטרופוס בה היה נתון לפני החטיפה. בית המשפט העליון אישר את קביעתן של הערכאות הקודמות כי החריגים לכלל בדבר החזרתו המיידית של הילד אינם מתקיימים במקרהו של הקטין. בית המשפט העליון גם דחה את בקשת הסב לקיים דיון מהותי בנוגע לזכויות המשמורת וטובת הקטין – זאת, מאחר שעל-פי האמנה דיון זה אמור להתקיים בבית משפט באיטליה, ועצם קיומו בבית משפט ישראלי מנוגד לכלל ההחזרה המיידית ולעיקרון של אפס-סובלנות לחטיפות ילדים אשר בא להבטיח, בין היתר, כי החוטא – קרי: החוטף – לא יהא נשכר. בית המשפט העליון הבהיר כי הסעד שניתן לדודתו של הקטין הוא בגדר "עזרה ראשונה" בהתאם לאמנת האג, ואינו קובע דבר בשאלות של משמורת, אימוץ ושאר העניינים אשר יעמדו לדיון בבתי המשפט באיטליהכדי לאפשר התארגנות להחזרת הקטין, בית המשפט העליון קבע כי הקטין יועבר למשמורת דודתו, שתוכל לטוס עמו לאיטליה, ביום 12.12.2021

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה