יום שבת, 2 בינואר 2021

הפועל חיפה נגד אושרי רואש, החלטת בית המשפט העליון

 בג"צ התבקש לבטל את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 4448-10-19 ובע"ע 48902-10-19 (סגן הנשיאה א' איטח, השופטים ל' גליקסמן ו-ר' פוליאק ונציגי הציבור גב' ע' אלטשולר זמני ומר ד' בן חיים) מיום 16.11.2020, במסגרתו נדחה ערעור העותרת על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בסע"ש 14943-08-17 (השופטת ד' דרורי ונציגי הציבור גב' י' גבאי ומר ע' ליפשיץ).

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס

עו"ד נועם קוריס - כותב בביז פורטל

עו”ד נועם קוריס – כותב על תביעה ייצוגית

עו"ד נועם קוריס – צבע אדום מבזקלייב

עו"ד נועם קוריס על תביעה ייצוגית ומיליוני שקלים לציבור - מיינט הרצליה

עו"ד נועם קוריס - Legal-Articles

 

המשיב 3 (להלן: רואש) שימש כשחקן כדורגל בשורות העותרת, מועדון הכדורגל הפועל חיפה מילניום בע"מ (להלן: הקבוצה), והועסק בה בין השנים 2007–2017, על פי הסכמים קצובים שחודשו מידי שנה. ההסכמים נערכו על גבי טופס הסכם שחקנים מטעם ההתאחדות לכדורגל, וצוין בהם כי הם נערכים בכפוף לתקנות בקרת תקציבים של ההתאחדות לכדורגל.

עם סיום העסקת רואש בקבוצה, הגיש נגדה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בגדרה העלה טענות מספר – ובכללן, טענות בדבר זכאותו לפיצויי פיטורין.

בית הדין האזורי קיבל את תביעת רואש בפסק דינו מיום 12.8.2019.

נקבע, בין היתר, כי אין לקבל את טענת הקבוצה שלפיה פיצויי הפיטורין של רואש נכללו בשכרו החודשי. זאת, שכן לפי הוראות סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 (להלן: חוק פיצויי פיטורים), אין לכלול את פיצויי פיטוריו של עובד בשכרו אלא באישור שר העבודה או מי שהוסמך על ידו לכך. משלא הוצג אישור כאמור, נקבע כי אין ליתן תוקף להוראה בהסכם העבודה של רואש שלפיה פיצויי הפיטורין כלולים בשכרו.

ערעור הקבוצה לבית הדין הארצי לעבודה נדחה בפסק דינו מיום 16.11.2020, תוך שנקבע כי לאור הוראות סעיף 28 לחוק הפיצויים, אין להסכמות הצדדים באשר להכללת פיצויי פיטוריו של רואש בשכרו כל תוקף.

מכאן העתירה שהוגשה לבג"צ, בה טוענת הקבוצה כי יש לבטל את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, אשר לשיטתה לא נתן משקל מספק לתחולת עקרון תום הלב על יחסי הצדדים. לטענת הקבוצה, אין לחייבה בפיצויי פיטורין לטובת רואש, שהרי תביעתו לפיצויים אלו בניגוד להסכמות הצדדים לוקה בחוסר תום לב.

בג"צ קבע, כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת היעדר עילה להתערבות, וזאת אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים.

הלכה היא כי בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה. התערבותו תיעשה במקרים חריגים בלבד, אשר בהם נפלה טעות משפטית מהותית בסוגיה עקרונית בעלת השלכות רוחב או כאשר שיקולי צדק מחייבים התערבות בנסיבות העניין (בג"ץ 3799/18 לנקרי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פסקה 7 (4.6.2018)).

חרף ניסיונה של העותרת לייחס לעתירה נופך עקרוני, בחינת הטענות המובאות בה מעלה כי מדובר בטענות ערעוריות באופיין, אשר נדונו בהרחבה בערכאות הקודמות ונדחו לגופן, ואין מקומן להתברר בבית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק.

אשר על כן, העתירה נדחית.

העותרת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה על סך 3,000 ש"ח.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה