יום ראשון, 28 בנובמבר 2021

הצית רכב, נתפס עם אגרופן והעליון שיחרר למעצר בית

בית המשפט העליון הכריע הבוקר (28.11.21) בבקשת רשות לערור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 26.11.2021 (עמ"יר 62546-11-21, השופט א' חזק). בית המשפט המחוזי קיבל ערר שהגישה המדינה על החלטתו של בית משפט השלום באשקלון מיום 25.11.2021 (מ"י 28866-11-21, השופטת ד' בונדה) לשחרר את המבקש למעצר בית בתנאי ערבות ובפיקוח

ועוד כמה מאמרים:

המבקש נעצר ביום 11.11.2021 בחשד לביצוע עבירות של הצתת רכב מנועי במזיד והחזקת אגרופן או סכין שלא כדין. על-פי החשד המבקש ושניים נוספים היו מעורבים בהצתת מונית בעיר אשדוד. במהלך מעצרו נתפס המבקש כשעל גופו סכין. אחיו של המבקש ואדם נוסף החשודים אף הם בפרשה נעצרו מספר ימים לאחר מכן. במסגרת החלטתו בבקשה הראשונה להארכת מעצרו של המבקש, קבע בית משפט השלום כי חומר הראיות שהוצג בפניו מקים חשד סביר הקושר את המבקש למיוחס לו וכי מתקיימת בעניינו עילת מעצר בשל מסוכנותו. מעצרו הוארך מעת לעת.

 

מבלי לפרט, יצוין כי ביום 25.11.2021 הוגשה בקשה שישית למעצרו של המבקש. בית משפט השלום קיים דיון בבקשה, שבמהלכו נחקרו אמו ואחותו אשר הוצעו כמפקחות. במהלך הדיון מסר נציג היחידה החוקרת כי התיק הועבר לעיון הפרקליטות, וכי בכוונתה להגיש הצהרת תובע בעוד שלושה ימים. בתום הדיון הורה בית משפט השלום על שחרורו של המבקש לחלופת מעצר בבית אמו, בתנאי ערבות ובפיקוח. בית משפט השלום נימק את החלטתו בכך שהחשד הסביר המיוחס למבקש לא התעצם מאז נעצר, ולצד זאת ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעות חלופת מעצר, כאשר על-פי התרשמותו המפקחות שהוצעו מתאימות למלאכת הפיקוח. לבסוף, בית משפט השלום ציין כי ניתן היה לסיים את כל פעולות החקירה שפורטו בדו"ח הסודי שהוצג לעיונו עוד במהלך התקופה שבה היה המבקש עצור, וכי ככל שנדרשת השלמת חקירה, ניתן להוסיף ולבצעה בעת שהמבקש יהיה נתון במעצר בית. יצוין כי יחד עם המבקש שוחררו גם שני החשודים הנוספים בפרשה לחלופת מעצר.

 

לבקשת בא-כוח המדינה, הורה בית משפט השלום על עיכוב ביצוע של ההחלטה עד למחרת היום בשעה 10:00 לצורך הגשת ערר.

 

כאמור, המדינה הגישה ערר על החלטה זו, שהתקבל על-ידי בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי ציין כי מן הראוי היה לערוך הבחנה בין המבקש לשני החשודים האחרים, מאחר שקיימות נגדו ראיות נוספות הקושרות אותו למעשים ומחומר הראיות בכללותו עולה שהיה לו חלק מרכזי בביצוע העבירות. עוד צוין בהחלטה כי כעולה מהדו"ח הסודי קיימות פעולות חקירה נוספות שבכוונת היחידה החוקרת לבצע בעוד המבקש נתון במעצר. לנוכח זאת, הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של המבקש עד היום, יום ראשון, בשעה 13:30. יצוין עוד כי החלטתו של בית המשפט המחוזי התקבלה כאמור ביום שישי, 26.11.2021. עם זאת בקשת הרשות לערור שבפני נשלחה אל מזכירות בית המשפט רק במוצאי שבת, יום 27.11.2021, בשעה 20:00 לערך.

 

בבקשת רשות הערר נטען כי לא היה מקום להבחין בין המבקש לשותפיו, שבעניינם לא הוגש ערר על ההחלטה לשחררם למעצר בית, מאחר שעל-פי הנטען ביצעו את המעשים בצוותא. עוד נטען כי הבקשה מעוררת שאלה עקרונית בדבר סמכותה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטתה של הערכאה הדיונית לשחרר חשוד לחלופת מעצר בתנאים מגבילים, לאחר שהתרשמה כי חלופה זו תאיין את מסוכנותו. לבסוף נטען כי החלטת בית המשפט המחוזי פוגעת פגיעה קשה בזכויותיו של המבקש.

 

לאחר שבית המשפט העליון עיין בבקשה ובנספחיה כמו גם בהחלטותיהן של הערכאות הקודמות בא הוא לכלל מסקנה כי דינה להידחות. על אף ניסיונו של המבקש לשוות לבקשתו נופך עקרוני, הלכה למעשה היא נטועה כל כולה בעניינו הפרטני ומשכך אינה עומדת בגדר המקרים המצדיקים דיון ב"גלגול שלישי" בפני בית משפט זה (ראו: בש"פ 8990/21 דייטש נ' מדינת ישראל, פסקה 6 (25.11.2021)). אף לגוף הדברים, בנסיבות שבהן מעצרו של המבקש הוארך בשלב זה עד היום, ולנוכח סד הזמנים הדחוק שבו הוגשה הבקשה, אין כל מקום להיעתר לה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה