יום ראשון, 19 בדצמבר 2021

345 אלף שכירים קיבלו הודעה על הארכת תוקף של תיאום המס לשנת 2022

 כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס, נשלחו לכ-345 אלף שכירים הארכות תוקף לאישורים לתיאום מס, כך שיהיו תקפים גם לשנת 2022. בנוסף, נשלחו הארכות תוקף ל-11 אלף הורים לילדים עם מוגבלויות.

ועוד כמה מאמרים:

·    צו מניעה נגד מכירת מוט היגוי (סטיק) ממטוס 129מתקיפ...

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

הארכות תוקף אלה נשלחו לשכירים אשר הכנסותיהם ונתוניהם האישיים (זהות המעסיק, מצב משפחתי ונתונים נוספים המשפיעים על חבות המס) לא השתנו מהותית מזה מספר שנים. הן חוסכות לאותם שכירים את הצורך בעריכת תיאום מס חדש לשנת 2022.

שכירים שקיבלו הארכות תוקף, אך חל שינוי בהכנסותיהם או בנתוניהם האישיים בשנת 2022, יכולים לערוך במהלך שנת 2022 תיאום מס עדכני באמצעות היישום לתיאום מס באינטרנט.

עד תום שנת 2021, ניתן למצוא את אישורי תיאום המס שנערכו בשנה זו באזור האישי באתר רשות המסים.

שכירים שלא קיבלו הודעה על הארכת תוקף של תיאום המס, יהיו זכאים בכל זאת להארכה של חודשיים לתוקפם של אישורי תיאום מס למשכורת, שהונפקו למעסיקים בשנה קודמת. כלומר, עד לתשלום משכורת פברואר או עד ל-13 במרס.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה