יום שני, 27 בדצמבר 2021

תמ"א 38- הארכת ההטבות במס לעסקאות

 ההטבות במס לעסקאות תמ"א 38 יחולו גם על עסקאות שנחתמות כיום אך ייכנסו לתוקף לאחר פקיעת תוקפה של ההטבה

ועוד כמה מאמרים:

בעלי דירות ויזמים שהתקשרו במסגרת תכנית תמ"א 38 יוכלו להמשיך ליהנות מהטבות מס שתוקפן יפוג ב-31 בדצמבר 2021, אם הסכמי המכר ביניהם נחתמו לפני פקיעת תוקף ההטבות, אך הבנייה בפועל תחל רק לאחר פקיעת תוקפן. כך נקבע בהחלטה שהתקבלה בימים אלה ברשות המסים.

כידוע, במסגרת תמ"א 38 מתקשרים יזמי בנייה עם בעלי דירות בבניינים לצורך ביצוע עסקה שבמסגרתה מוכרים הדיירים ליזם את זכויות הבנייה הנוספות בבניין, בתמורה לחיזוק הבניין הישן או הריסתו ובנייתו מחדש בהתאם להוראות תמ"א 38. על פי פרק 5 לחוק מיסוי מקרקעין, בעלי הדירות זכאים להקלה משמעותית בתשלום מס שבח על התמורה שמעניק להם היזם בתמורה לזכויות הבנייה הנוספות. כמו כן, נקבע בפרק 5 כי יום המכירה יחול רק לאחר התקיימות התנאים המתלים שבהם הותנו הסכמי המכר (כמו קבלת היתרי בנייה, למשל), ולא ביום החתימה של הסכמי המכר עצמם. קביעה זו מאפשרת ליזמים ולבעלי הדירות לדחות את תשלום מס השבח ומס הרכישה בגין העסקה.

פרק זה נוסף לחוק במסגרת הוראת שעה שתוקפה יפוג בסוף השנה האזרחית. עם התקרבות מועד פקיעת התוקף של הוראת השעה, נוצרה אי וודאות בנוגע לעסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקפה של הוראת השעה אך התנאים המתלים שבהם הותנו יתקיימו רק לאחר פקיעת תוקפה של הוראת השעה.

לכן, מפרסמת כעת מחלקת מקרקעין וקבלנים מהחטיבה המקצועית ברשות המסים עמדה רשמית, שלפיה ההטבות הניתנות במסגרת פרק 5 לחוק, יחולו גם על עסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקפה של הוראת השעה, אשר התנאים המתלים לקיומן יתקיימו רק לאחר פקיעת תוקפה של הוראת השעה הנ"ל. עם זאת, החלת ההטבות מותנית בעמידה במספר תנאים מצטברים: על העסקה להיחשב לעסקה במסגרת תכנית תמ"א 38, הסכם המכר נחתם לפני ה-31 בדצמבר 2021, והיזמים ובעלי הדירות עמדו בחובת ההודעה והדיווח הקבועים בסעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין, על הסכמי המכר לכלול תנאים מתלים שלא התקיימו ולא צפויים להתקיים עד ה-31 בדצמבר 2021 ועל כל הצדדים לעמוד בכל התנאים המצוינים בפרק 5 לחוק.

כמו כן, יודגש כי ככל שבעתיד יתוקן החוק, יוארכו המועדים הקבועים בו או שתתפרסם החלטה חדשה בנושא – החלטה זו לא תחול על פעילות שתיעשה לאחר מועד השינוי בחקיקה או במדיניות רשות המסים.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה