יום שני, 27 בדצמבר 2021

בגץ דחה עתירה נגד הסדר הטיעון של ח"כ חיים כץ

 בית המשפט העליון דחה על הסף עתירה שהוגשה נגד הסדר הטיעון שנחתם על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט, עם חה״כ חיים כץ בנובמבר 2021

ועוד כמה מאמרים:

העותרים ביקשו לבטל את ההסדר בשל אי סבירות קיצונית לטענתם ופגיעה באינטרס הציבורי. זאת, לטענת העותרים, בשל היותו  של ההסדר חורג לקולא באופן קיצוני מהענישה המתבקשת ובשל העובדה שהעבירה שבה יורשע חה"כ כץ, צפוי שייקבע שאין עימה קלון.

 

בית המשפט העליון (כב' השופטים סולברג, ברון ומינץ)  קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות וקבע כי דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר עילה להתערבותו של בית המשפט העליון בשיקול הדעת הרחב הנתון לרשויות התביעה. כך נכתב בפסק הדין: "ניכר כי ההחלטה להגיע להסדר הטיעון היא תוצר של הליך עבודה סדור ומנומק, המבוסס על שיקולים רלוונטיים, וככזו היא נטועה היטב במרחב שיקול הדעת הנתון בידי המשיבים".

בנוגע לשאלת הקלון קבע בית המשפט כי "שאלת הקלון היא נגזרת בין היתר של טיב העבירה שבה יורשע חה"כ כץ בסופו של יום, ואין מקום להפוך את היוצרות ולקבוע את העבירה בהתאם לשאלה אם יש בה קלון אם לאו. מכל מקום קביעת הקלון אינה נבחנת בשלב הגשת כתב האישום, וממילא מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית".

 

התיק נוהל בבג"צ על ידי עוה"ד שוש שמואלי ורנאד עיד, מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה