יום רביעי, 29 בדצמבר 2021

רשות המסים מודיעה: שומות מיסוי מקרקעין תוך יום - גם במכירת דירת מגורים יחידה בפטור

בשורה למוכרים דירת מגורים בפטור ממס שבח, שיקבלו מעתה את שומת מיסוי מקרקעין שלהם תוך יום עבודה אחד בלבד. רשות המסים, כחלק מהמהפכה הדיגיטלית אותה היא מקדמת להעברת פעולות ושירותים למרחב המקוון, הרחיבה את סוגי עסקאות הנדל"ן שיקבלו שומות ביום עבודה אחד ומעתה עסקאות למכירת דירות מגורים על ידי יחידים בפטור ממס שבח (פטור למכירת דירה יחידה) ואשרור את כל סוגי ההצהרות במהלך ממוכן יבוצעו ביום אחד. הרשות כבר פועלת לביצוע הרחבות נוספות למערכת.


ועוד כמה מאמרים:

 

במרץ האחרון השיקה הרשות מערכת המקצרת את תהליך קליטת הצהרה לעסקת מקרקעין ועריכת שומות מס שבח ורכישה. בשלב הראשון המערכת הופעלה בעסקאות של מכירת דירת מגורים בבית משותף על ידי קבלנים בפטור ממס (לפי סעיף 50 לחוק), כעת המערכת תכלול גם עסקאות של מכירת דירות מגורים על ידי יחידים פרטיים בפטור ממס שבח (פטור למכירת דירה יחידה). כמו כן, היא כוללת גם אפשרות לאשרר את כל סוגי ההצהרות במהלך ממוכן , מה שמייצר באופן כמעט מיידי ודאות לתוקף ההצהרה בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק ואפשרות להפקת שובר תשלום מקדמה בעסקאות שהוראות המקדמה חלה עליהן, והכל באמצעות מערכת המייצגים האינטרנטית.

 

על מנת להיכלל בתיקים הפוטנציאלים למהלך קיצור תהליך הבדיקה, על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:

·         ההצהרה הוגשה באופן מקוון, באמצעות מערכת המייצגים בטופס 7000ב וטופס 7000, בהתאם                     לתקנות הדיווח המקוון.

·         הוגשה הצהרה משותפת למוכר ולרוכש (יודגש כי מדובר בדיווח משותף בלבד ולא בייצוג משותף).

·         צורפו כל המסמכים הנדרשים בהצהרה – "טופס חתימות מקוצר", שכולל הצהרת מוכר/רוכש בפני עורך הדין על נכונות נתוני ההצהרה,  וכן מסמכים נוספים התומכים בשומה העצמית וכאלה שנדרשים בטופס ההצהרה, כגון , נסח טאבו,  הסכם המכר וכדומה. יש להקפיד להתאים את תוכן הקובץ הנשלח לשם הקובץ אותו יש לבחור מרשימה קבועה במערכת.

ברשות המסים  מדגישים כי ככלל מומלץ להגיש הצהרה מקוונת משותפת למוכר ולרוכש על גבי טופס ההצהרה המתאים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים. הגשת הצהרה משותפת חוסכת זמן רב הן בשלב הגשת ההצהרה, מונעת כפילויות דיווח ומאפשרת טיפול יעיל ומיידי בתיקים.

 

עוד יודגש כי קיצור זמן הטיפול יתאפשר רק בחלק מהתיקים מתוך הפוטנציאל, תיקים בהם ניתן לקבל את הצהרת הנישום על סמך מאגר הנתונים הממוכנים שברשות ושלא הועברו לבדיקה מדגמית נוספת.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה